Många människor på scen med konfetti i luften.

HEJ FÖRETAGARE, VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

I Burlövs kommun uppmuntrar vi gärna företag att etablera sig, utvecklas och växa. Med vårt erkänt goda företagsklimat, strategiska läge mindre än en mil till Malmö eller Lund, regelbundna pendeltågstrafik och direkta anslutningar till motorvägar erbjuder Burlöv den perfekta jordmånen för företagande. 

En engagerad företagarkommun

Vi har ett starkt samarbete mellan olika samhällsaktörer för att skapa fler arbetstillfällen och ett näringsliv som gynnar tillväxt och utveckling. Burlövs kommun är en engagerad part som bidrar och erbjuder alla företag, såväl nya som etablerade, bästa möjliga förutsättningar för utveckling, entreprenörskap, innovation och tillväxt. Det strategiska läget för Burlöv är perfekt med mindre än en mil till både Malmö och Lund, pendeltågstrafik och anslutning till motorvägar. Vi är dessutom den lilla kommunen som erbjuder både snabbare och enklare hjälp med den service du behöver. 

Burlöv expanderar in i framtiden

BURLÖV HÄNDER! Det är ingen överdrift att säga att Burlöv – liksom bilden av kommunen – just nu genomgår något av en metamorfos; från en relativt anonym förort till en hub av central betydelse. Med gemensamma krafter vill Burlövs kommun och Burlövs Bostäder bygga kommuninvånarnas stolthet och vi-känsla kring Burlöv som plats att bo, leva och verka på genom att sätta ljus på Burlöv, vad som är på gång nu och planeras framåt, samt att därigenom marknadsföra kommunen mot omvärlden för att locka nya kommuninvånare och företag.

Burlövs kommun kommer växa mycket de närmaste 20 åren. Klart du ska vara med och växa med oss, tillsammans sätter vi Burlöv på kartan! 

Företagare om att driva verksamhet i Burlöv:

– Jag gillar Burlöv och trivs oerhört bra här. Kunderna vi har är otroligt trevliga och härliga och jag tycker att Burlöv borde ha bäst rykte i Skåne. Sedan vi öppnade 2019 har vi känt oss oerhört väl mottagna av både boende i Burlöv och hjälpen av kommunens tjänstemän. 
Björn Melin Widegren, ICA Maxi Stormarknad Burlöv

– Climat80 Gruppen har varit verksamma ca 1år i Burlöv kommun. Vi har som företag fyra årtionden bakom oss som grund för vår framtid. För att fortsätta resan in i framtiden tror vi att Burlövs kommun kommer vara strategiskt bra för Climat80-Gruppen när det gäller allt från placering till expansion i området.  Emil Silverberg, Regionchef Syd på Climat80-gruppen

– Jag och mitt företag flyttade till Burlövs kommun, då kom jag tidigt i kontakt med näringslivssamordnarna i kommunen och kände mig högt prioriterad och välkommen. Sedan jag skrev upp mig på kommunens mejl-lista har jag gått på olika nätverksträffar, startat samarbeten utifrån tips från kommunens nyhetsbrev, fått träffa en erfaren företagsrådgivare samt i kommunens EU-projekt fått hjälp att bygga en hemsida och en grafisk profil. En stor del av mitt tillflöde av kunder i närområdet är på olika sätt kopplade till alla de kommundrivna initiativen.

Tora Strind, Säkerhetsinstruktör och rådgivare på AllEqual